100% БИОРАЗГРАДИМИ И
НАТОРЯВАЩИ ТОРБИЧКИЗащо Еко?

 

Причини, поради които ние сме по-добрите:

   
Разграждането на една найлонова пазарска чанта може да отнеме от 100 до 1000 години.
Найлоновите торбички не са биоразграждащи се, но под влияние на слънчевата светлина могат да се разградят до токсични полимерни частици. Най-често този процес се извършва в океани и морета. Те биват изхвърляни с останалата част от боклука. Според проучвания, само 1% от найлоновите торбички се рециклират в световен мащаб, а останалите се депонират за неизвестно време в депа за отпадъци.
Почистването на крайбрежията от найлонови отпадъци костват милиони годишно.
Найлоновите торбички съставляват около 10% от замърсяването на крайбрежната ивица.
Благодарение на ниското си тегло, найлоновите торбички се разнасят от вятъра и остават по дърветата, попадат в канализацията, на плажа, в океани и морета и т.н
Около 1 милион птици, 100 000 морски костенурки и други морски животни умират всяка година, поглъщайки изхвърлени найлонови торбички, които блокират храносмилателната им система. За производството на найлонови торбички се използват невъзобновяеми природни ресурси, петролни продукти и природен газ, като това помага за повишаване цената на горивата.
По-добри ли са хартиените торбички? Замислете се само колко дървете се унищожават за тяхната направа. За производството на 1 хартиена еко торбичка се изисква 13% повече енергия, отколкото за производството на 2 полиетиленови торбички. Въпреки високия фактор на рециклиране, проучвания доказват, че само 20% от хартиените торбички се рециклират, а останалите споделят съдбата на полиетиленовите си събратя. Съхранявани в депа за отпадъци, хартиените торбички отделят в атмосферата два пъти повече вредни вещества от найлоновите чанти, което поставя под въпрос дали са най-добрия избор за околната среда.
В България влезна наредба според която торбички с дебелина под 25 микрона и размери 39/49 см. се облагат с такса 45 ст. на бр. През последните години все повече страни забраняват тяхното използване или налагат данък върху него. Тази политика на тези държави за момента е в положителна насока, някои от държавите са намали ли употребата на найлонови торбички с 90%.

 

Защо да изберем Биоразграждащите се торбички от DMD Consult

 

Нашите торбички са разграждащи се и наторяващи се продукти. Материалът се определя като бионаторяващ, тъй като е съставен от възобновяеми източници, разгражда се чрез естественото действие на микроорганизмите в земята, без каквато и да е намеса на други индуцирани вещества и като цяло за по-кратък период от време. Те не са токсични и отнемат по малко време за разграждане. Тяхното производство отнема по малко енергия. Разграждат се в органична среда до 90 дни, превръщайки се в тор.
Не са зависими от вносния петрол. Добри са за околната среда и не са токсични. Нашите биоразграждащи се торбички се създават от картофено нишесте. Нека помислим за един по-чист и по-безопасен свят за нас и нашите деца.
   

Share


Добавена на 25.03.2014.