Нека опазим нашата природа чиста и красива!


В България вече има хора с твърд процент зелено мислене. Ние от DMD Consult сме приели работа си, като призвание за социална отговорност към нашето общество. Предлагаме торбичка, която е освободена от потребителски такси, 100% биоразградима и наторяваща почвата. Много се радваме, че голяма част от аптеките оцениха каузата и се включиха като партньори. Щастливи сме от факта, че и големи компании вече проявяват социална отговорност и започват да използват биоразградими и наторяващи торбички.


Content
LivedaMed2000